Laika ziņas Rēzeknei

Laikapstākļi Rēzeknē 5 dienām (dienā/naktī)
 

Interaktīvā karte - laika ziņas Rēzeknei pa stundām un turpmākajām 10 dienām

Noderīgi

Laika prognoze Rēzeknes pilsētā un tās apkārtnē mēdz atšķirties no piejūras apgabaliem. Vasaras šeit ir siltākas, ziemas aukstākas, līdz ar to mājām nepieciešama labāka termoizolācija. Latgales sirds Rēzekne ir reģiona pozitīvais stāsts un arī viena no lielākajām Latgales pilsētām. Ja vēlies piedzīvot siltas un draudzīgas attiecības dodies uz Rēzekni, bet pirms tam paklausies laika ziņas, lai saprastu, ko vilkt mugurā.