Laika ziņas Alūksnē

Laikapstākļi Alūksnē 5 dienām (dienā/naktī)

Interaktīvā laikapstākļu karte Alūksnei pa stundām un turpmākajām 10 dienām

Noderīgi

Alūksni varam godam uzskatīt par Latvijas ziemas galvaspilsētu un jauno karavīru sagatavošanas galveno centru. Nereti šeit ir biezākais sniegs, taču ziemas sportu cienītāji bieži izvēlas sev tuvākus kalnus un pilsēta negūst pelnīto godu. Nokrišņu karte un laika prognoze Alūksnē līdzīgī kā kaimiņu pilsētās vairāk ietekmē kontinentālais klimats. Rezultātā vasaras ir siltākas, ziemas aukstākas un mājām nepieciešams veidot biezāku termoizolāciju. Papildus bonusus šai pilsētai dod skaistais Alūksnes ezers.