Laika ziņas Liepājā

Laikapstākļi Liepājā 5 dienām (dienā/naktī)

Laika prognoze un vēja ātrums Liepājas DR pludmalei (windguru)

Interaktīvā karte - laika ziņas Liepājai pa stundām un turpmākajām 10 dienām

Noderīgi

Latvijas vēju galvaspilsētā Liepājā laika prognoze bieži ietver ziņas par vēja ātrumu un arī virzienu, jo tas var būtiski ietekmēt temperatūru jūras piekrastes ūdeņos. Vairums tūristu no Latvijas un ārzemēm Liepājā ierodas vasarā – atpūsties pie jūras vai uz mūzikas festivāliem. Liepājas iedzīvotājiem gan nākas sadzīvot ar vējiem katru dienu un laika ziņas ir svarīgas arī ikdienā.