Laika ziņas Jelgavā

Laikapstākļi Jelgavā 5 dienām (dienā/naktī)

Interaktīvā laika ziņu karte Jelgavai pa stundām un turpmākajām 10 dienām

Meteo

Zemgales pērlē, studentu pilsētā, Jelgavā laikapstākļi ir līdzīgi galvaspilsētai, taču to ietekmē arī atrašanās vairāk uz dienvidiem un Lielupe. Lai arī mūsdienās tā ir zaudējusi savu seno laiku pievilcību, tā joprojām ir viena no lielākajām, turklāt augoša pilsēta. Šī iemesla dēļ laika ziņas Jelgavā par nozīmīgām uzskata gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi, kas salīdzinoši nelielā skaitā šeit ierodas aplūkot arhitektūras pieminekļus vai apciemotu tuviniekus.